Coronavirus: Update 23 maart 2020: Hoe gaan we hiermee om?

23-03-2020

Vanwege de genomen maatregelen zijn wij tot 28 april volledig gesloten. Alle zwemlessen, zwemactiviteiten en sportactiviteiten in de sporthal zijn dan ook gedurende deze periode geannuleerd.

Hoe gaat het nu met de betalingen van de zwemlessen?
De zwemlessen worden bij Sportcentrum Vondersweijde vooruit betaald. Dit betekent dat de maand maart volledig betaald is. Wij zullen de betaalde lessen uiteraard verrekenen. Afhankelijk van de dag waarop je kind zwemles heeft zijn dit 2 of 3 lessen. Deze worden zodra we de zwemlessen kunnen hervatten met de eerst volgende maandkaart verrekend. Je betaalt dan de daadwerkelijk ontvangen lessen.
Het diplomazwemmen moet helaas verplaatst worden en ook dit zal indien nodig verrekend worden. Wij kunnen op dit moment nog geen exacte planning maken m.b.t. het diplomazwemmen. Zodra we hier meer duidelijkheid in hebben worden de betreffende ouder(s) en/of verzorger(s) door ons ingelicht.

Hoe gaat het met de betaling van de abonnementen? Twee weken dicht is 50% verrekenen!
Het is ons gelukt om de betalingen direct aan te passen aan de werkelijke situatie. Voor onze abonnementhouders zullen wij de betaling als volgt aanpassen. 18 dagen vielen uit, dus 18/31ste wordt in rekening gebracht. Een verrekening van iets meer dan 50%.
Als we 28 april weer open kunnen, wordt het abonnement ook dan verrekend en als het later wordt... tellen we door, tot 100%.

             Let op: bovenstaand geldt voor de zwembad abonnementen. Approach
            Fitness zal zijn eigen leden inlichten over hoe er omgegaan wordt met het 
            lidmaatschap.

______________________________________________________________________________

Betekenis voor de zwembadbranche
Vanuit de zwembadbranche (ZBB) is een aantal specifieke achtergronden en adviezen opgesteld die we als zwembad volgen.

Sportactiviteiten in Nederland
NOC*NSF heeft de gevolgen voor sportactiviteiten in Nederland vertaald in een advies. Lees hier het advies van NOC*NSF. Kern daarvan is dat waar de lokale, regionale of landelijke overheid het van belang vindt om maatregelen te treffen om verdere verspreiding te voorkomen, zij dat zullen doen en bekend maken. De sport zal die maatregelen en aanwijzingen opvolgen. Het RIVM en de GGD zijn daarin leidend. Bekijk informatie van de GGD Twente op www.ggdtwente.nl.

Heb je meer vragen over het Coronavirus?
Ga dan naar de website van de  GGD of het RIVM. Ook kun je het algemene publieksnummer bellen, via: 0800-1351. Dit telefoonnummer is dagelijks bereikbaar van 8.00 uur tot 20.00 uur.

Delen:

Cookies

Deze site gebruikt cookies, kies hier welke u wilt accepteren.

Geavanceerd