Over NRZ

De Nationale Raad Zwemveiligheid heeft als doel de zwemveiligheid van de mensen in Nederland op een zo hoog mogelijk niveau te brengen. Simpel gezegd willen we dat iedereen plezier heeft in het water, zich kan redden en niemand verdrinkt. Ons doel is dat iedereen het Zwem-ABC haalt. Met Zwemdiploma C van het Zwem-ABC op zak voldoe je aan de Nationale Norm Zwemveiligheid.

NRZ staat voor landelijke kwaliteitsstandaarden. Zwemlesaanbieders die voldoen aan de kwaliteitseisen ontvangen de Licentie Nationale Zwemdiploma's en mogen het Zwem-ABC verstrekken. De eisen die gesteld worden aan het diplomazwemmen liggen vast in de Examenregeling Nationale Zwemdiploma’s. Waarom vinden wij goede kwaliteit van zwemlessen zo belangrijk? Elke verdrinking is er één teveel. We willen dat ieder kind kan meedoen aan wateractiviteiten. Zwemplezier, bootje varen en lekker spelen in het water horen bij ons waterrijke Nederland. Wij willen dat kinderen veilig kunnen opgroeien in een omgeving met veel water. Ieder kind hoort levensreddende vaardigheden aan te leren en het Zwem-ABC te halen. Dat zijn wij verplicht aan de kinderen van nu en toekomstige generaties.

Alle activiteiten zijn erop gericht dat mensen zo goed mogelijk kunnen zwemmen en plezier hebben in het water, zwemlesaanbieders de hoogste kwaliteit bieden en mensen die werken in de zwembranche zo goed mogelijk zijn opgeleid. Om dit te bereiken, werken we nauw samen met vakbekwame mensen en organisaties.

 

Heb je nog andere of aanvullende vragen? Schroom niet en mail naar: zwemles@vondersweijde.nl 

 

Licensie

Licensies

Welke kwaliteit levert de zwemlesaanbieder die de Licentie heeft?
Een greep uit de beoordelingscriteria:

  • Er is voldaan aan wet- en regelgeving.
  • De zwemonderwijzer heeft een goede opleiding.
  • De zwemonderwijzer is gescreend en in het bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
  • De zwemlesaanbieder werkt volgens de Gedragscode Zwembranche
  • Er is een zwemlesplan.
  • Ouders worden op de hoogte gehouden van de vorderingen van hun kind tijdens de zwemles.
  • Er is een ongevallenregistratie.
  • Er is een klachtenprocedure.
Toetsing licensie

Toetsing zwemlesaanbieder en zwemonderwijzers

De kwaliteit van de zwemlesaanbieder met de Licentie NRZ wordt zowel intern al extern getoetst. Er zijn 4 kwaliteitschecks. Er wordt jaarlijks gecheckt of de licentiehouder nog steeds voldoet aan de kwaliteitscriteria. De examinator van de licentiehouder is verantwoordelijk voor de interne kwaliteitsborging bij het diplomazwemmen. Een gedelegeerde van de NRZ doet de externe kwaliteitsborging en is steekproefsgewijs aanwezig bij het diplomazwemmen. Er worden door het jaar heen door de NRZ steekproeven gehouden bij licentiehouders.

Cookies

Deze site gebruikt cookies, kies hier welke u wilt accepteren.

Geavanceerd