Veelgestelde vragen

Zwemles

Leren zwemmen is niet makkelijk! Waarom niet?

In de leeftijd van 4-6 jaar verandert het lichaam van je kind aanzienlijk. Steeds opnieuw ontdekt een kind weer iets nieuws. Dit kan een losse beweging zoals een koprol zijn, maar ook dat het ineens iets kan optillen wat eerder niet kon. Het is dus best ingewikkeld om met zo'n veranderend lichaam ook nog eens een ingewikkelde vaardigheid als zwemmen aan te leren. Je kind moet zich immers aan het veranderende lichaam aanpassen en dan hebben we het nog niet eens over de sociaal emotionele ontwikkeling die daar ook nog bij hoort. 

Geef je kind daarom de tijd om een goede zwemmer te worden. Kinderen van 4 jaar doen er meestal langer over om een diploma te halen dan kinderen van 5 jaar of ouder. Toch mogen kinderen bij ons met 4 jaar beginnen, als jij denkt dat jouw kind er klaar voor is. Als wij na een aantal lessen denken dat het te vroeg is, gaan we met je in overleg. Veilig leren zwemmen kost tijd en ieder kind heeft een eigen tempo. Druk leggen bij een kind werkt meestal niet goed

Vanaf welke leeftijd kan mijn kind op zwemles?

Je kind kan bij ons op zwemles vanaf 4 jaar. Kinderen in deze leeftijdsfase beschikken over de grove motorische vaardigheden die nodig zijn voor het beheersen van de eerste zwemtechnieken en vinden het leuk om te leren en te oefenen. Zo leren ze spelenderwijs zichzelf te redden in het water. Dat is wel zo veilig.

Je kunt je kind inschrijven vanaf 3 jaar.

Hoe lang duurt het voordat mijn kind opgeroepen wordt van de wachtlijst?

Het wisselt het hele jaar hoe lang de wachtlijst is. Daarom kunnen we niet zeggen hoe lang je zoon/dochter moet wachten voordat hij of zij kan starten. 

De wachtlijst voor de zaterdag is meestal wat langer dan de wachtlijst voor een doordeweekse dag. Veel ouders willen graag dat het kind start rond januari of september. In die periodes is onze wachtlijst wat langer. 

Hoe flexibeler je zelf bent qua lesdagen en lestijden, hoe sneller je kind aan de beurt is en hoe eerder je je kind aanmeld, hoe groter de kans is dat hij of zij kan starten rond de periode van voorkeur. 

Op welke dagen en tijden wordt er zwemles gegeven?

Wij geven zwemles op maandag t/m vrijdag  tussen 14.45-17.00 uur. Op zaterdag worden de lessen gegeven tussen 8.00 en 13.15 uur. 

Een les duurt 45 minuten. 

Hoevaak per week is er zwemles?

In principe heeft je kind 1 les per week van 45 minuten. Op verzoek kan een kind ook 2x per week 45 minuten zwemles krijgen. Als je hier belangstelling voor hebt kun je dit aangeven door een vragenformulier bij de receptie in te vullen of door te mailen naar zwemles@vondersweijde.nl. Er wordt dan contact met je opgenomen om samen te kijken naar de mogelijkheden. 

Hoe groot zijn de lesgroepen? Zijn de groepen vast?

Wij hanteren een maximum van 10 kinderen per les. Het voordeel van werken met kleine groepen is dat er meer persoonlijke aandacht is per kind. De lesstof kan eenvoudig worden aangepast. 

Tot en met niveau 3 zijn de groepen vast. Vanaf niveau 4 stroomt je kind individueel door. Voor jonge kinderen is een vertrouwde omgeving erg belangrijk om te presteren, maar ook voor het plezier. Het vaste groepje kinderen dat ze goed leren kennen en dezelfde zwemonderwijzer helpen daarbij, zeker in het begin van de zwemlessen. Veel ouders vergeten wel eens dat zij vroeger echt niet al met 4 of net 5 jaar op zwemles gingen. In onze visie op zwemonderwijs voor (meestal nog maar kleuters) is kwaliteit en plezier voor uw zoon of dochter net iets belangrijker dan alleen maar zo snel mogelijk de leren zwemmen.

Natuurlijk gaan kinderen die zich sneller ontwikkelen door naar een een volgend niveau. Kinderen waarbij we zien dat het zwemmen veel moeite kost kunnen langer in een niveau zitten. Dit wordt met ouder(s)/verzorger(s) altijd vooraf besproken. 

Hoe lang duurt het ongeveer voor mijn kind het diploma heeft?

Voor het halen van het zwemdiploma heeft je kind ongeveer 80 lessen nodig. De ontwikkeling van kinderen verloopt stapsgewijs en voor ieder kind weer net even anders. Uit onze jarenlange ervaring is een zwemlesplan ontstaan dat aansluit bij het gemiddelde tempo dat voor pakweg 95% van de kinderen opgaat. 
Inclusief vakanties duurt dit ongeveer 2 jaar voor het complete diploma. Maar dan is je kind wel verzekerd van een leven lang zwem- en watersport plezier! 

Hoeveel niveau's of badjes zijn er?

Er zijn in totaal 7 niveau's. 

Kunnen ouder(s)/verzorger(s) meekijken tijdens de zwemlessen?

Communicatie tussen ouders en zweminstructeur is belangrijk. Daarom mogen ouders erop rekenen dat de instructeur contact met hen opneemt als er vragen of problemen zijn. Ouders die vragen hebben kunnen contact opnemen met de lesgever of de coördinator. 

Wij organiseren 2 keer per jaar een kijkles en 2 keer per jaar een meezwemles. Tijdens kijklessen mogen ouders aan de badrand meekijken, tijdens de meezwemles mag 1 zwemvaardige ouder met het kind mee zwemmen. De kijk- en meezwemlessen zijn speciaal zo ingericht dat ouders de vorderingen van de kinderen kunnen bekijken en kunnen ervaren hoe een zwemles is. 

Is er een bijdrage voor de zwemles voor kinderen in armoede?

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. 

Via 100 lokale Leergeld stichtingen kunnen deze kinderen kansen krijgen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten en dus ook zwemles. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen. Nu meedoen is later meetellen! 

Meer informatie vind je op 'Leergeld Oldenzaal'

Waar kan ik terecht met een klacht of een vraag?

In principe ga je naar de zwemonderwijzer van je kind. Het kan voorkomen dat hij/zij je niet direct kan helpen en er later op terug komt, of je doorverwijst naar de coördinator van de zwemlessen. Als je er dan niet uit komt staat de manager open voor je vraag of klacht. Wij horen graag je op- en aanmerkingen! Uiteindelijk kunnen we alleen vragen beantwoorden en problemen oplossen als we het er met elkaar over kunnen hebben. 

Omdat de lessen kort achter elkaar gepland zijn, is het niet mogelijk tussen de lessen de zwemonderwijzer te spreken. Hij of zij heeft dan te weinig tijd om je rustig te woord te staan. Je kunt de zwemonderwijzer het beste bereiken door een vragenbriefje in te vullen bij de receptie of door een mail te sturen naar zwemles@vondersweijde.nl. De zwemonderwijzer neemt dan zelf, vaak telefonisch, contact met je op. Zo is er tijd en ruimte van weerszijden én kunnen we vlot door met de volgende les. 

Wij vinden het belangrijk dat ongewenst gedrag binnen de zwembranche wordt voorkomen en bestreden. Daarom hanteren wij de gedragscode voor de zwembadbranche. In deze link vind je die gedragscode 'Gedragscode zwembranche'

Hoe is de methode opgebouwd?

Tijdens de zwemles staat allereerst het watervrij worden centraal. Daarmee wordt bedoeld dat een kind door plezier te beleven, zich veilig en vertrouwd gaat voelen in, met en rondom het water. Een kind durft dingen te proberen. Dit gebeurt allemaal spelenderwijs. Je bent pas helemaal watervrij als je voldoende vaardigheid (slagen en bijzondere verrichtingen') en vertrouwen hebt wanneer je onverwachte situaties niet meer als onveilig ervaart. Als je zover bent mag je diplomazwemmen.

Nadat de kinderen zelf onder water durven en bijvoorbeeld durven te springen en te drijven, gaan we verder met de borstcrawl en rugcrawl. Deze zwemslagen sluiten het beste aan op de natuurlijk bewegingsvormen. Na deze fase starten de kinderen met het aanleren van de enkelvoudige rugslag. Wanneer deze slag goed gaat, wordt ook de schoolslag aangeleerd.

De kinderen leren 'gewoon' vier slagen. Tijdens het diplomazwemmen demonstreren de kinderen deze vier slagen.

Waarom zwemmen de kinderen met een bril?

Het klopt inderdaad dat kinderen zwemles krijgen met een zwembril. Deze zwembril hebben de kinderen echter nooit een hele les op.

Vooral in het begin van de zwemlessen kun je de zwembril zien als een hulpmiddel om watervrij te worden. Zo is het voor een kind prettiger, zeker wanneer het wat angstig is voor water, een bril op te kunnen doen om te oefenen met het onder water gaan of drijven. Als kinderen onverwacht in het water komen, hebben ze geen zwembril op. Om deze reden moeten kinderen wennen aan het prikken van het water in de ogen en het wazig kijken. Alle vaardigheden waarbij survival centraal staan worden zonder zwembril uitgevoerd, bijvoorbeeld duiken, onderwater zwemmen en over een mat klimmen. Zo leren kinderen ook goed zwemmen zonder zwembril.

Als de zwemslagen worden geoefend, mogen de kinderen de zwembril wel op. Hierdoor kunnen ze zich volledig richten op het mooi en goed uitvoeren van de slagen. 

Een kind mag deelnemen aan het diplomazwemmen wanneer de slagen met en zonder zwembril goed uitgevoerd kunnen worden én als hij/zij alle survivalonderdelen beheert en dit durft zonder bril. 

Is een badmuts verplicht?

Ja een badmuts is verplicht. Alle kinderen hebben een badmuts op. Zo komen er geen haren in het gezicht en kan het kind zich goed concentreren op de oefenstof. Bovendien voelen kinderen zich ook een echte zwemmer. Het is dus niet alleen handig maar ook nog eens leuk! En zeg nou zelf... is het niet te leuk als alle kinderen een badmuts op hebben je eigen kind ook een badmuts op heeft? 

Leert mijn kind zwemmen met kurkjes om?

Wij vinden het belangrijk dat een kind eerst goed went aan het water. Kinderen leren het water kennen zonder drijfmiddelen. Zo ontdekken kinderen wat wel en niet mogelijk is in water zonder dat ze daarbij geholpen worden. Kinderen leren afzetten en (uit)drijven, hierbij maken ze gebruik van hun natuurlijk drijfvermogen. Goed kunnen drijven en uitdrijven is een voorwaarde om zwemslagen aan te kunnen leren. 

Drijfmaterialen worden wel ingezet, niet als drijfmiddel, maar als hulpmiddel. De kinderen beheersen het drijven, maar kunnen zich dankzij een hulpmiddel alle concentreren op het uitvoeren van een zwemslag.

Kinderen lijken veel te spelen, waarom is dit?

In de eerste fase worden er in de zwemles extra veel speelse opdrachten gegeven. Denk hierbij aan verschillende spelletjes. Zo worden kinderen spelenderwijs vriendjes met het water en ontdekken wat water met ze doet en wat zij met water kunnen doen.

Het is belangrijk dat een kind eerst went aan het water, voordat de zwemslagen aan bod komen. Wanneer een kind angst heeft voor water en de eigenschappen van water onvoldoende kent, zorgt dit in een latere fase voor minder goede technische zwemslagen. Zo verdwijnt het plezier in het zwemmen snel. Daarom is er voor gekozen eerst te investeren in het vertrouwen van kinderen in het water.

Wanneer zijn er kijklessen, meezwemweken ?

Hieronder staan de data van de kijklessen, meezwemlessen voor het schooljaar 2023-2024. 

 • meezwemweek van 22 t/m 27 januari 2024
 • kijklessen van 15 t/m 20 april 2024
 • meezwemweek van 15 t/m 20 juli 2024
Op welke feestdagen vervallen de zwemlessen?

In verband met feestdagen zijn er geen zwemlessen op:  

 • maandag 25 december 2023 (1e Kerstdag)
 • dinsdag 26 december 2023 (2e Kerstdag)
 • maandag 01 januari 2024 (nieuwjaarsdag)
 • maandag 12 februari 2024 (rosenmontag)
 • maandag 1 april 2024 (2e paasdag)
 • zaterdag 27 april 2024 (koningsdag)
 • donderdag 9 mei 2024 (hemelvaartsdag)
 • maandag 20 mei 2024 (2e pinksterdag)
 • woensdag 25 december 2024 (1e kerstdag)
 • donderdag 26 december 2024 (2e kerstdag)

 

Zijn er zwemlessen in de schoolvakanties?

In alle korte vakanties gaan alle zwemlessen gewoon mogelijk door. Tenzij anders kenbaar is gemaakt. Wel worden alle lessen in het wedstrijdbad gegeven.
Het wedstrijdbad wordt dan in vieren gedeeld. Daarbij gaat de bodem omhoog zodat kinderen uit de lagere niveaus kunnen staan.  Heeft jouw kind normaal gesproken in het recreatiebad zwemles en moeite met de lagere watertemperatuur? Dan mag hij/zij een wetsuite dragen. Afmelden kan natuurlijk ook.  

In de zomervakantie gaan de zwemlessen niet door. 

Cookies

Deze site gebruikt cookies, kies hier welke u wilt accepteren.

Geavanceerd